orima-logo.png
Över 50 år på taket.

STEGAR

En fasadstege är gångvägen till taket och dess måttstandarder har fastställts i byggbestämmelserna. Trygga gångvägar behövs också när man kommer upp på taket. Fasadstegen placeras optimalt i husets kortända för att snömassan på taket inte ska pressas på stegen. Orimas fasad- och takstegar är tillverkade i Finland. 

Orima LifeGuardLine

Vägg- och takstege

Klicka för större bild
Klicka för större bild

Orima modulstegarna baserar sig på sex olika stegmoduler. Genom att kombinera dem kan man med en modul på 30 cm bygga en hur lång stege som helst. Alla modulstegar har en korrosionsbeständig pulverlackering. Standardfärgerna för stegarna är vit, brun, svart, grå och röd. Övriga färger tillverkas på beställning. Orima-stegarna säljs av återförsäljare med monteringsgaranti. Tack vare de tydliga anvisningarna kan du också montera stegen själv.

Orimas stegsystem omfattar:

  • fasadstegar
  • räddningsstegar
  • takstegar

TESTAD SÄKERHET

Modulstegarna tillverkas av varmförzinkat 25x45 mm:s ovalrör utan svetsfogar. Stegpinnarna är av rundrör (diameter 25 mm) och för att pinnarna ska hållas på plats har de fästs genom stegsidorna. Stegarna är testade med en statisk belastning på 2.6 kN i användningsförhållanden. Vid testningen har man speciellt kontrollerat hur väggstegens stag fästs i stegsidorna och väggkonstruktionen. Det är just beträffande detta som Orima-stegarna skiljer sig till sin fördel från andra produkter på marknaden.

Se monteringsbild för modulstegar

ORIMA-FASADSTEGAR

Det är enkelt att klättra upp på taket när fasadstegen är stabil och uppfyller alla krav. Fasadstegen ska placeras så att den översta stegpinnen är på ca 100 mm:s avstånd i förhållande till takfotens kant eller annan platå. Den nedersta stegpinnen ska vara på ca 1000-1200 mm:s höjd från marken. Det översta stagparet fästs så nära takfoten som möjligt, helst vid stegens första stegmellanrum.

Då man i stegen använder långa stag, över 600 mm, ska de stödas mot takfotskonstruktionen. Stegens avstånd från väggen styrs av takfotens längd och kan väljas med 100 mm:s nogrannhet mellan 200 och 1500 mm. Eftersom stegen alltid fästs i husets stomme borde fästpunkterna reserveras redan när huskroppen byggs.

Fasadstegar som är 8 m eller högre ska utrustas med glidskena eller ryggskydd.

Fasadstege i husets kortända

ORIMA-RÄDDNINGSSTEGAR

Om det är nödvändigt att lämna huset någon annan väg än genom dörren behövs det en räddningsstege i synnerhet vid fönstren i de övre våningarna. Enligt F2 i finska byggbestämmelserna måste det i ett småhus finnas en räddningsstege om fönstret eller ett bebott rum är beläget på över 3500 mm:s höjd från markytan. Vi rekommenderar även en räddningsstege vid fönster som ligger lägre, så att alla i en eventuell nödsituation kan rädda sig ut tryggt.

Av modulstegar kan du enkelt bygga räddningsstegar genom att använda särskilda fästen för detta ändamål. Under fönstret kan man vid behov också montera fotstöd för förflyttning i sidled som gör det lättare att nå stegen.

Räddningstegar kallas ofta också säkerhetsstegar eller brandstegar. Deras uppgift är ändå densamma.  

Orimas räddningsstege

Orima-takstegar

Från en fasadstege eller en taklucka som leder till taket måste det vara säkert tillträde till skorsten eller ventilationsrör som ska rengöras. Av Orima-modulstegarna kan man bygga en säker och stabil takstege som är lätt att montera fast i takkonstruktionerna med särskilda fästen. En takstege ska alltid vara fastmonterad i taket.

Byggnader högre än två våningar måste ha CE-märkta klass 2-stegar som håller tyngden av en person som faller med en livlina. 


Kattorappu_ilman_kattoa_2.jpgDet breda trappsteget på Orima takstegen kan justeras och är därför lätt att stiga på. Stegytan är räfflad och ger bra fotfäste även i svåra väderförhållanden. Taktrappstegen lämpar sig bäst för taklutningar på 8-25 grader, men kan justeras även för 45 graders lutning. Taktrappstegen kan också monteras på balkar, vilket ger mer plats för foten mot taket. 


Kattotikas_ilman_kattoa.jpgOrima takstegen är tillverkad utan svetsning och är därför en trygg gångväg till branta tak. Takpinnstegen lämpar sig bäst för över 25 graders lutningar. Stegen ligger längs hela takytan varför den belastar taket så lite som möjligt. 

Orima-modultastegar har fästena till alla olika taktyper. Takstegarna har samma stegestomme än fasadstegarna och därmed har de samma standardlängder, osv. Takstegarna uppfyller kraven på CE-märkningen och standarden EN12951.

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.