orima-logo.png
Över 50 år på taket.

Dimensionering av Orima® Snörasskydd

Vid planering och dimensionering av snörasskydd är det viktigt att ta hänsyn till takets lutning, takets form och takfallets längd samt snölastens grundvärde i området. 

På långa takfall behöver man i vissa fall montera flera rader på takfallet.

Orima lumieste

Dimensionering snörasskydd

Snörasskyddet monteras alltid på hela takets längd.

Monteringsplatsen för snörasskyddet väljs så att snörasskyddets rör går längsmed eller ovanför vägglinjen. Om man monterar närmare takskägget måste man se till att konstruktionen håller snölasten.

Avståndet mellan fästena på alla Orima®-snörasskydd är högst 1,2 m. Orima® snörasskydd är dimensionerade att bära 500 kg på en meter (5 kN/m). 

Dimensionering av ORIMA Snörasskydd.pdf

RÄTT DIMENSIONERING FÖR LÅNGSIDAN

Orima_lumieste_koko_katon_mitalla_400px.jpg

  • Skyddar mot snöskador på hela taket och längs hela huset.
  • Snölasten fördelas jämnt.

Orima_Lumiesteet-kaksi-lapetta_280px.jpg 

Med snörasskydd bör man hindra snön från att rasa ner på ett lägre takfall.

ETT KORT SNÖRASSKYDD BÖR INTE ANVÄNDAS

Orima-överbelastning.jpg

Överbelastning kan orsaka

  • allvarliga konstruktionsskador
  • personskador.

De yttre fästena bär största delen av snötäcket och belastningen kan växa fyrfaldigt i förhållande till dimensioneringen, upp till 2000 kg per fäste. 


 
 

HUR MÅNGA SNÖRASSKYDDSLINJER?

På långa takfall behöver man i vissa fall montera flera rader på takfallet. Kontrollera objektets dimensioner i tabellen enligt takets lutning och snölastens grundvärde i området.

Snölastens grundvärde enligt konstruktionernas belastningsbestämmelser: 
BFS 2011:10. 


Orima_ett_snöraskkyddlinje.jpg

Till exempel:

Takets lutning är 1:1,5 (ca 33 grader). Snölastens  grundvärde på området är 2 kN/m². Avståndet mellan skyddet och takåsen är högst 6,8 m.


Orima_två-snörasskyddlinjer.jpg

Om takfallet är längre, läggs ett till snörasskydd halvvägs upp på takfallet. Avståndet mellan snörasskyddsraderna får vara högst 6,8 m.


Snörasskyddslinjens avstånd:

Avstånd mellan takfästena högst 1,2 m

Orima-Snörasskyddslinjens-avstånd.jpg

Orima® snörasskydd med fästen är dimensionerade enligt standarden SS 831335:2014 för en snölast på 5 kN/m.

Om den regionala snölasten blir för hög på taket, bör överflödig snö tas bort. Exceptionellt stora snölaster på tak kan ge upphov till att takskyddsprodukter lossnar och att takkonstruktionerna skadas. Fastighetsägaren bör följa med snöbelastningssituationen och röja bort snön. Den regionala snöbelastningen kan följas på webben på vattenwebb.smhi.se. Om möjligt bör snöröjningen överlåtas till professionella snöröjare.

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.