orima-logo.png

Yli 50 vuotta katolla

Tikkaat

Seinätikkaat ovat kulkutie katolle ja niiden mitoitusstandardit on määritelty rakennusmääräyksissä. Turvalliset kulkureitit ovat tarpeen kun siirrytään katolle. Seinätikas on optimaalisinta sijoittaa talon päätyyn, näin katoilla olevat lumimassat eivät pääse painamaan tikkaita. Oriman seinä- ja lapetikkaat on valmistettu Suomessa.

Seinätikas

Seinä-ja lapetikkaat

Klikkaa kuvaa suuremmaksi
Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Oriman moduulitikasjärjestelmä perustuu neljään eripituiseen tikasmoduuliin. Näitä yhdistelemällä saadaan vähintään 60 cm välein mikä tahansa tikasmitta. Kaikki tikkaat on viimeistelty korroosionkestävällä pulveripolttomaalauksella. Tikkaiden vakiovärit ovat valkoinen, ruskea, musta, harmaa ja punainen. Muita värejä valmistetaan erikseen tilauksesta. Orima-tikkaat saat valtuutetuilta jälleenmyyjiltä takuuasennettuna. Selkeiden ohjeiden avulla asentaminen onnistuu myös itse.

Oriman tikasjärjestelmään kuuluvat:

Turvallisuus testattu

Tikkaat valmistetaan kuumasinkitystä 25 x 45 mm:n ovaaliputkesta ilman hitsauksia. Askelmat ovat pyöreää putkea (halkaisija 25 mm) ja paikallaan pysymisen varmistamiseksi askelmat on kiinnitetty sivujohteiden läpi. Tikkaat on testattu 260 kilon staattisella kuormalla käyttöolosuhteissa. Testissä on kohdistettu suuri huomio pystytikkaiden seinäjalkojen kiinnitykseen tikkaan johteisiin ja seinän runkorakenteisiin. Juuri näiltä osin Orima-tikkaat erottuvat edukseen muista markkinoilla olevista tuotteista.

Katso moduulitikkaiden kokoonpanokuva

ORIMA-SEINÄTIKKAAT

Nousu katolle sujuu varmoin askelin, kun talotikkaat ovat vankat ja määräysten mukaiset. Talotikas pitää asentaa siten, että ylin askelma sijaitsee 100 mm:n tarkkuudella räystään reunan tai muun nousutason kanssa samassa linjassa. Alimman askelman on oltava n. 1000 - 1200 mm:n korkeudella maasta. Ylin jalkapari kiinnitetään mahdollisimman lähelle räystästä, mieluimmin tikkaiden ensimmäiseen askelväliin.

Kun tikkaissa käytetään pitkiä, yli 500 mm:n seinäjalkoja, on ne tuettava räystäsrakenteisiin. Tikkaan etäisyys seinästä voidaan valita 100 mm:n tarkkuudella välillä 200 - 1500 mm. Koska tikkaat kiinnitetään aina talon runkorakenteisiin, pitäisi kiinnityskohdat varata jo runkotöiden yhteydessä.

Talotikkaat, joiden nousukorkeus on 8 m tai sen yli, on varustettava turvavyön kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Katso tikkaiden mitoituskuva

Varmennustodistus VTT-VA-00001-18

Orima®-seinätikkaille on myönnetty varmennustodistus VTT-VA-00001-18. VTT Expert Services Oy:n myöntämä varmennustodistus osoittaa, että Oriman seinätikkaat ovat ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden "Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot" eli Suomen lainsäädännön mukaiset.

Orima®-seinätikkaan suoritustasot

Varmennustodistus

VTT-VA-00001-18_1colour.jpg 

Talotikas rakennuksen päädyssä.

ORIMA-HÄTÄPOISTUMISTIETIKKAAT

Kun talosta on poistuttava muuta kautta kuin ovesta, tarvitaan etenkin ylempien kerrosten ikkunoiden yhteyteen turvatikkaat hätäpoistumista varten. Rakennusmääräysten osan F2 mukaan pientaloissa on oltava hätäpoistumistien tikkaat, jos asutun huoneen ikkuna on yli 3500 mm:n korkeudella maan pinnasta. Luonnollisesti hätäpoistumistietikkaat kannattaa asentaa myös alempanakin sijaitsevien ikkunoiden alle, jotta perheen pienimmätkin pääsevät turvallisesti pelastautumaan hätätilanteessa.
Moduulitikkaista saa helposti koottua tukevat hätäpoistumistien tikkaat käyttämällä juuri tähän tarkoitukseen valmistettuja kiinnitysosia. Tarvittaessa ikkunan alle voidaan asentaa myös sivusiirtymät tikkaille pääsyä helpottamaan.

Hätäpoistuimistietikkaista käytetään usein myös nimityksiä turvatikas ja palotikas, niiden tehtävä on kuitenkin sama.

Orima-lapetikkaat

Rakennuksen katolle johtavilta seinätikkailta tai kattoluukulta pitää olla turvallinen kulku puhdistettavan piipun tai tuuletusputkien luokse. Orima-moduulitikkaista voidaan koota turvallinen ja tukeva lapetikas, joka kiinnittyy helposti katon alusrakenteisiin erityisillä kiinnitysosilla. Lapetikkaan pitää aina olla kiinteästi kattoon asennettu.

Yli kaksikerroksisten rakennusten lapetikkaat täytyy olla CE- vaatimusten mukaiset luokka 2. tikkaat jotka kestävät turvaköyden varaan putovan henkilön painon.


Kattotikas_ilman_kattoa.jpgIlman hitsauksia valmistettu Orima-kattotikas on kestävä ja turvallinen kulkutie jyrkille katoille. Putkiaskelmalla varustettu tikas on parhaimmillaan yli 25 asteen kaltevuksilla.Tikas lepää koko pituudeltaan katteen päällä, joten se rasittaa katetta mahdollisimman vähän.


Kattorappu_ilman_kattoa_2.jpgLeveän, säädettävän askelman ansiosta Orima-kattorapulla on helppo kulkea. Askelpinnan karhennus takaa pitävän otteen jalalle vaikeissakin sääolosuhteissa. Parhaimmillaan kattoporras on loivilla katoilla (8-25°), mutta säätövara riittää aina 45°:seen. Kattorappu voidaan asentaa myös korokepalkkien varaan, jolloin saadaan jalalle riittävä tila kattopintaan nähden.

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla.