orima-logo.png

Yli 50 vuotta katolla

LUMIESTEIDEN SUUNNITTELU JA MITOITUS

Lumiesteitä suunnitellessa tulee ottaa huomioon katon muoto, katon kaltevuus ja kattolappeen pituus sekä rakennusalueen maksimilumikuormat.

Pitkillä lappeilla lumiesteitä tulee joissakin tapauksissa asentaa useampia rivejä lappeen mitalle. 

Orima lumieste

Lumiesteiden mitoitus

Lumieste asennetaan koko katon pituudelle.

Asennuspaikka valitaan siten, että lumiesteputket ovat talon seinälinjalla tai ylempänä, jolloin lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. Lähemmäksi räystästä asennettaessa on varmistuttava, että rakenne kestää lumikuorman. 

Kaikissa Orima®-lumiesteissä kiinnikeväli on enintään 1,2 m. Lumiesteet on mitoitettu kantamaan yhden metrin matkalla 500 kg kuorman (5 kN/m). 

Lataa mitoitusohjeet.

 OIKEA MITOITUS LUMIESTEEN PITUUDELLE

Orima_lumieste_koko_katon_mitalla_400px.jpg

  • Lumieste suojaa koko katolla ja talon mitalta.
  • Lumikuorma jakautuu tasaisesti.

Orima_Lumiesteet-kaksi-lapetta_280px.jpg 

Lumiesteillä tulee estää lumen putoaminen katolta alemapana olevalle lappeelle.

LYHYTTÄ LUMIESTETTÄ EI TULE KÄYTTÄÄ

Orima_lyhytta_lumiestetta_ei_saa_kayttaa_400px.jpg

Ylikuorma voi aiheuttaa

  • vakavia rakenteellisia vaurioita
  • henkilövahinkoja.

Uloimmat kiinnikkeet kantavat suurimman osan lumipatjasta ja kuormitus voi kasvaa mitoitukseen nähden nelinkertaiseksi, jopa 2000 kg yhtä kiinnikettä kohden. 


MONTAKO LUMIESTELINJAA?

Pitkillä lappeilla lumiesteitä tulee joissakin tapauksissa asentaa useampia rivejä lappeen mitalle. Tarkasta kohteen mitoitus taulukosta katon kaltevuuden ja alueen peruslumikuorman mukaan.

Keskimäärinen mitoitus Etelä-Suomessa on 2 kN/m² ja Pohjois-Suomessa 2,5 kN/m² tai jopa enemmän. Ympäristöhallinnon verkkosivujen kartasta voi tarkastaa rakentamismääräysten mukaiset Suomen alueelliset peruslumikuormat. Uudisrakennuksissa kohteen pääsuunnittelija tai rakennesuunnittelija vastaa siitä, että mitoitus on tehty oikein.


Yksi_lumiesterivi.jpg

Esimerkiksi:

Katon kaltevuus on 1:1,5 (noin 33 astetta). Peruslumikuorma alueella on 2 kN/m². Lumiesteen ja
katon harjan välinen etäisyys enintään 6,8 m.


kaksi_lumiesteriviä.jpg

Jos lape on pidempi, lisätään toinen lumiesterivi puoleen väliin lapetta. Tällöin lumiesterivien etäisyys toisistaan saa olla enintään sama 6,8 m.


Rakenteiden kuormitusmääräysten 
mukaiset peruslumikuormat alkaen v. 1998. Ympäristöhallinto.

Taulukko lumiestelinjojen etäisyyksistä

Kattokiinnikeväli aina enintään 1,2 m

Lumiestetaulukko.jpg

Orima®-lumiesteet kiinnityksineen on mitoitettu standardin SS 831335:2014 mukaan lumikuormalle 5 kN/m.

Jos alueellinen lumikuorma ylittyy katolla, tulee ylimääräinen lumi poistaa. Poikkeuksellisen suuret kattojen lumikuormat voivat aiheuttaa kattoturvatuotteiden irtoamisen ja kattorakenteiden vaurioitumisen. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia lumikuormatilanteen seuraamisesta ja lumen poistamisesta. Lumikuorman alueellista tilannetta seurataan ympäristöministeriön tiedotuksista tai verkkosivuilta www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma. Mikäli mahdollista, lumen poistaminen on syytä antaa ammattilaisten tehtäväksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla.